Skip to content

Att tänka på när du ska välja kulör utomhus.

Idag är alla mer och mer inspirerade och mer och mer kunniga när det gäller val av kulörer. Man diskuterar kulörval mer idag jämfört med tidigare och man diskuterar också exakta kulörer – inte bara generellt ”rött”. När man då, full av idéer, har slagit sig ner hemma vid köksbordet, ett bord fullt med nya färgkartor, och bestämt sig för att måla huset, vad ska man tänka på? Följ vår lista och inspireras mera.


Smutsigt är bra

De färger som vi uppfattar på ett färdigmålat hus skiftar med omgivningens färger. En tumregel vi brukar använda är att det lilla färgprovet alltid ser ”smutsigare” ut än kulören kommer att göra på fasaden. På huset upplevs alltså kulörerna i allmänhet som klarare, starkare och ljusare än på färgprovet. De gröna och rosa illustrationerna till ovan visar principen.

Förändra med kompletteringskulörer. 

Att förändra husets utseende behöver inte innebära att du måste måla om hela fasaden. Med hjälp av accentfärger på dörrar, fönster och andra detaljer kan huset få ett annat uttryck. Se det som ett bra tillfälle att förändra i väntan på att hela huset ska målas om. Gör gärna något nytt men använd samma ljushetsskala. Kanske grå snickerier. Eller byt kulör bara på dörrar. Eller bara på foder. Att byta kulörer på detaljer gör mer än man tror. 

Inspireras av din omgivning

Utforska din omgivning och få mer inspiration. Titta på hus i olika villaområden, våga knacka på och fråga om kulörer när du ser ett vackert hus. Så kan du hitta bra kombinationer som du gillar. Fotografera även ditt eget hus för att få lite nya perspektiv. Ta bilder från alla håll och försök att få med området och omgivande hus. 

Tänk på naturens kulörer.

Den kulör vi uppfattar påverkas alltid av färgerna runt omkring. Ett ljust hus upplevs större och syns bättre på avstånd. Ett mörkare hus smälter lättare in. En färg är aldrig konstant utan uppträder på olika sätt beroende av väderstreck och dygnets ljus. Dagsljuset till exempel ger alltid en blåaktig ton. Naturens kulörer påverkar oavsett om det är klippor, hav eller skog och även grannens huskulör påverkar ditt hus. 

Husgrunden

Välj en kulör till själva husgrunden som inte är ljusare än husets fasadfärg, hellre då en mörkare kulör men heller inte för färgstark. Fint blir det även om man väljer en kulör som anspelar på naturmaterial som grå, grågröna eller bruna toner. Grundens kulör ska, så att säga, koppla samman huset med omgivande mark på ett naturligt sätt så att husets färg och form får spela huvudrollen. 

Vi hjälper dig hela vägen

Ställ dina frågor och funderingar till oss i butiken. Vi hjälper dig med såväl estetisk som teknisk rådgivning. Allt för att ditt hus ska bli vackert och hållbart i många år framöver. Din husfasads kulör är i mångt och mycket husets dna och identitet. Ett sista tips, köp provmålarburkar för att testa kulörer. Våga måla mera!