Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och kommer att förstärka din integritet vid databehandling av dina personuppgifter så att du ska kunna känna dig trygg. Därför vill vi informera om detta till dig.

Via vår fakturering och annan korrespondens godkänner du att dina företags- och personuppgifter sparas hos oss och du ger oss rätt att använda informationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna erbjuda dig god service.

Det är ditt ansvar att se till att vi har korrekt personuppgifter för att säkerställa att information kommer fram. Du har rätt att utan kostnad begära rättning av felaktiga uppgifter. Uppgifterna lämnas eller försäljs EJ till tredje part utan används endast till kommunikation mellan oss i butiken och dig och ditt företag.