Öbergs är verksamma inom möbler, färg, tapet, golv och kakelsortimentet samt tjänsten Idèpartner som innebär färgsättning och inredningshjälp för hem, arbetsplatser och offentliga miljöer i Västmanland med omnejd.

Miljöfrågorna har blivit allt viktigare under de senaste åren och miljöopinionen har vuxit sig stark. Allt fler av våra kunder vill handla ”miljöanpassat”. För Öbergs fortsatta utveckling är det nödvändigt att tillfredsställa kundernas behov av att genom sina köpval kunna verka för en bättre miljö och att genom förtroendeskapande åtgärder stärka Öbergs ställning på marknaden.

Detta innebär att vi skall:

  • Förebygga föroreningar med produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman m.fl.
  • I all vår verksamhet ständigt förbättra miljösituationen i företaget på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Vi skall vara och uppfattas som ansvarsfulla och progressiva i vårt miljöarbete.
  • Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning är för oss ett minimikrav samt att granska resultatet av vår miljösatsning och sätta nya mål.
  • Lagra och distribuera våra produkter på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan vid våra transporter.
  • I våra kontakter med leverantörer verka för en reducering av förpackningsmängden och att miljöanpassade material som ingår i kretsloppet prioriteras.
  • Minska vår miljöpåverkan genom att minimera vår användning av energi och källsortera restprodukter.
  • Vi ska uppfylla krav från kunder, myndigheter och övriga intressenter och ge öppen och saklig information om vårt och våra leverantörers miljöarbete.
  • Fortlöpande utbilda och involvera alla anställda i vårt miljöarbete för att ha god kunskap om varornas och verksamhetens miljöegenskaper samt anpassa sortimentet och verksamheten efter ny kunskap och nya miljökrav.