• Öbergs skall vara ledande inom möbler, färg, tapet, golv och kakelsortimentet samt tjänsten Idèpartner som innebär färgsättning –och inredningshjälp för hem, arbetsplatser och offentliga miljöer i Västmanland med omnejd.
  • Öbergs ska leverera produkter i rätt tid och på rätt plats och med god lönsamhet samt sträva efter ständiga förbättringar och att produkter och leveranser uppfyller förväntad kvalitet och ställda krav hos våra kunder och andra intressenter.
  • Regelbundet utvärdera hur väl vi lever upp till våra kunders förväntningar på oss.
  • Vår målsättning är att vi genom god kundservice och bra produkter får kunden att uppleva oss som bästa alternativ så att kunden kommer tillbaka till oss. Med produkt avses både våra varor och tjänster.
  • Behandla reklamationer och frågor från kunder och intressenter så att det inger förtroende.